UWAGA – dwutygodnik

UWAGA – Dwutygodnik Społeczno-Kulturalny, a później Dwutygodnik Młodych Wybrzeża, wydawany przez Radę Okręgową Zrzeszenia Studentów Polskich w latach 1957-58 – prawdopodobnie łącznie 27 numerów. Wcześniej podobne wydawnictwo w Trójmieście nosiło tytuł „Kontrasty”.

 

Pismo zajmowało się szeroko rozumianą tematyką kulturalną, stawiając przede wszystkim na: literaturę, plastykę, film, architekturę, nie szczędząc przy tym swoistego poczucia humoru. Ogólnie rzecz biorąc, o muzyce i jazzie pisano w nim niewiele, ale trudno publikacjom tym odmówić fachowości.

Fakt pozostaje, że w piątym numerze (6.07.1957) bardzo szczegółowo opisano II Festiwal Muzyki Jazzowej – Sopot ’57, który rozpoczął się w tydzień później.

 

 

Kolegium redakcyjne tworzyli: Stanisław Dziadoń, Jacek Federowicz, Andrzej Kiszkis, Andrzej Konopacki, Andrzej Kotowicz, Janusz Kowalski (red. naczelny), Irena Madejska, Jerzy Ossowski, Wojciech Stankiewicz. Współpracowali z nim również: Jerzy Afanasjew (wcześniej Kontrasty) i Włodzimierz Łajming, a także Antoni Bojar i Eugeniusz Giełdzik, którzy pisywali właśnie o jazzie.