TRALABOMBA JAZZ BAND

TRALABOMBA JAZZ BAND – grupa muzyków zatrudniana w roli akompaniatorów, ale też aktorów i mimów do spektakli Cyrku Rodziny Afanasjeff rezydującego w klubie Żak. Tralabomba Jazz Band działający w latach 1960-62 występował również pod szyldem Dixieland Sextet, a później Dixieland Septet. W pierwszym przypadku kierownikiem muzycznym był Andrzej Dorawa (tb), a w drugim, w schyłkowym okresie, Maciej Kossowski (tp). Poza tym w zespole grali: Edward Rykaczewski i Lucjan Czaplicki (cl), Jan Tomaszewski (tb), Janusz Hajdun, Rajmund Fortuna, Andrzej Głowiński (p), Franciszek Musiatowicz (bjo), Marek Strobel i Helmut Nadolski (db) i Dariusz Molik (dr). Prawdopodobnie ostatni poważny występ tego zespołu miał miejsce 18 listopada 1962 roku, w ramach cyklu koncertów „Jazz przed północą” w Filharmonii Bałtyckiej, ponieważ ich ówczesny lider przeszedł do Czerwono-Czarnych.    

Muzycy Tralabomba Jazz Band ze względu na swą klubową przynależność byli konkurencję dla grającego w klubie Kwadratowa zespołu Flamingo, przy czym była to zdrowa konkurencja.