Strobel Bogdan

Bogdan Strobel (1946 Gdańsk) – klasyczny pianista. Brat Marka i Janusza. Studiował w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Gdańsku. Od lat wykłada w Robert Schumann Hochschule (Robert Schumann Institute) w Dusseldorfie. Wbrew temu, co podają niektóre źródła, nigdy nie grał muzyki rozrywkowej ani jazzu.