Rudziecki Waldemar

Rudziecki Waldemar (1955 Słupsk) – animator kultury, promotor, impresario, producent. Studiował matematykę na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Na przełomie lat 60. i 70. był związany ze słupsko-ustecką sceną muzyczną – 74 Grupa Biednych i Sygnały 74 i St-34 – będącą letnim matecznikiem ruchu hippisowskiego w Polsce. W czasie studiów był kierownikiem klubów jazzowych Bielany i Od Nowa; promotorem zespołów: Irjan, Republika, Kobranocka, Atrakcyjny Kazimierz, Jazz Formation, Bikini, Rejestracja, Nocna Zmiana Bluesa, Lubomski; oraz pomysłodawcą i organizatorem dwóch pierwszych edycji Festiwalu Nowofalowych Zespołów Rockowych. W latach 1976-86 piastował stanowisko kierownika biura Oddziału Północnego Polskiego Stowarzyszenia Jazzowego w Toruniu i Gdańsku a także managera formacji: Antiquintet i Polskiego Teatru Instrumentalnego Ryszarda Gwalberta Miśka. W tym samym czasie wspólnie z przyjaciółmi przygotował strategię promowania artystów z Trójmiasta i powstania stowarzyszenia Młodzieżowe Centrum Kultury (MCK) w Gdyni (MCK), a także Gdańskiej (Trójmiejskiej) Sceny Alternatywnej. W okresie późniejszym był pomysłodawcą, współtwórcą i realizatorem wielu ważnych dla kultury Wybrzeża przedsięwzięć – Sax Club; Fotoplastikon Gdyński, manifest New Folk Art; Kolonia Artystów Młode Miasto; portale internetowe: Jazz z Pomorza i Polish Polka; Stowarzyszenie For Baltic, a także działające do dzisiaj Muzeum Współczesnego Pomorskiego Rękodzieła Marynistycznego w Serbsku. Był też związany na różnych poziomach z: Astar Radio, Telewizja Siesta, TV Sky Orunia, TVP Gdańsk, Polsat, Polonia oraz Dziennikiem Bałtyckim – redaktor, producent, promotor.

Obecnie mieszka w Gniewinie, gdzie nadal realizuje swe pasje, m.in. promocja tradycyjnej polskiej kultury (rzeźba ludowa, rzemiosło artystyczne, tradycyjna muzyka taneczna), dążąc do tego, by tradycyjna polska muzyka taneczna była tak samo ceniona i lubiana w Polsce, jak na całym świecie.