Polityka prywatności

W związku z obowiązującym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku informujemy że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Muzyków Jazzowych w
  Sopocie (KRS: 0000318398, NIP: 5851445064 ), ul. Jana z Kolna6, 81-760 Sopot.
 2. Dane przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji projektu pn. Swingujące 3-miasto,
  które jest kompendium wiedzy historycznej o działalności środowiska jazzowego
  Gdańska, Sopotu i Gdyni oraz okolic
 3. Dane osobowe nie będą udostępnianie innym osobom, podmiotom lub instytucjom,
  chyba że przepisy prawa stanowią inaczej.
 4. Podanie danych jest obowiązkowe jedynie gdy wynika to z Kodeksu Cywilnego oraz
  przepisów odrębnych, w szczególności Ustawy Kodeks Cywilny.
 5. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści oraz poprawiania swoich danych.