MODERN QUARTET

MODERN QUARTET – zespół założony na początku lat 60. przez wibrafonistę, pianistę i kompozytora, ale też poetę, filozofa, plastyka oraz później teoretyka jazzu, Ryszarda Kruzę. Grali w nim także: Włodzimierz Nahorny (p), Wiesław Damięcki (db), Stefan Kearney (dr), którego pod koniec działalności zastępował okazjonalnie Bogdan Jopyk.

 

Poza wymienionym wyżej składem formacja wspierała często innych solistów (Przemek Dyakowski; Jerzy Grossman; Ewa Sadowska; Bułgar, Stanimir „Czani” Stancew; Marek Tarnowski). W 1962 roku na Wybrzeże powrócił trębacz Al Musiał, który związał się z nimi niemal na stałe realizować własne wizje muzyczne. W tym układzie zespół funkcjonował pn. Al Musiał i Czterech (Al Musiał + 4).

 

Zespół Modern Quartet, funkcjonował do 1966 roku, grając głównie kompozycje Kruzy oraz amerykańskie standardy modern jazzu. Występowali głównie w Żaku, ale nie tylko. Oba zespoły – Modern Quartet i Al Musiał + 4) w tym czasie równie aktywne, występując niezależnie m.in. na festiwalu Jazz Jamboree w Warszawie. Oba zespoły wystąpiły też samodzielnie w Filharmonii Bałtyckiej – Al Musiał + 4 (18.11.1962) i Modern Quartet (14.04.1964).