MAP

MAP – power-trio założone w 2017 roku przez Adama Czerwińskiego, który zaprosił do współpracy Piotra Lemańczyka (bg) i Marcin Wądołowskiego (g). Zespół wziął na warsztat kilkanaście piosenek z repertuaru: Czesława Niemena, Tadeusza Nalepy, Andrzeja Zauchy, Bogusława Meca i Skaldów, które przearanżował na ów około-jazzowy power-skład.
Wydał dwie płyty: Kiedy byłem (2017) i Grooveoberek (2019), w nagraniach których udział wzięki: Krzesimir Dębski i Grzegorz Skawiński.