MAŁA AKADEMIA JAZZU

MAŁA AKADEMIA JAZZU – pierwsze w naszym kraju, zakrojone na tak szeroką skalę, przedsięwzięcie edukacyjne, mające na celu popularyzację jazzu, które adresowano do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Akademia powstała w 1985 roku z inicjatywy Hanny Wituckiej (dyrektor Biura Oddziału Północnego Polskiego PSJ w Sopocie), a jej pomysłodawcą i koordynatorem był Zdzisław Dencikowski.

 

Na program Akademii składało się 20 tematów kierunkowych, z których 11 dotyczyło instrumentów i wokalistyki, a pozostałe podstaw jazzu – historia, teoria i improwizacja. Program ów realizowany był na terenie województw: gdańskiego, bydgoskiego, elbląskiego, gorzowskiego i szczecińskiego, a wykładowcami Akademii byli: Danuta Błażejczyk, Mariusz Bogdanowicz, Antoni Dębski, Artur Dutkiewicz, Janusz Grzywacz, Lothar Dziwoki, Henryk i Robert Majewski, Henryk Miśkiewicz, Jacek Pelc, Janusz Popławski, Krystyna Prońko, Krzysztof Sadowski, Janusz Strobel, Janusz Szprot, Tomasz Szukalski, Krzysztof Ścierański, Jarosław Śmietana, Jan Ptaszyn Wróblewski, Krzysztof Zgraja.

 

W ciągu pierwszych dwóch lat odbyło się ponad 480 takich wykładów, ale w okresie transformacji gospodarczo-politycznych aktywność Akademii zaczęła słabnąć, skutkiem czego przetrwała ona jedynie w Gorzowie Wielkopolskim, gdzie pierwsze wykłady odbyły się w 1986 roku i do dzisiaj kierują nią prezes Jazz Clubu „Pod Filarami”, Bogusław Dziekański. W tym czasie jej program ewoluował i dzisiaj obejmuje on dwuletni cykl edukacyjny, w ramach którego co roku odbywa się średnio ok. 240 wykładów, w których uczestniczy od 1700 do 2400 słuchaczy. Absolwenci takiego cyklu otrzymują „Dyplom Jazz-fana”, wśród których znalazł się m.in. Adam Bałdych, obecnie jej wykładowca. Obecnie grono pedagogiczne stanowią także: Leszek Dranicki (ma najdłuższy staż), Marek Kazana, Piotr Lemański, Zbigniew Lewandowski, Krzysztof Puma Piasecki, Dominik Rosłon, Grzegorz Turczyński, Adam Wendt, a w międzyczasie wspierali ich też m.in. Bernard Maseli, Zbigniew Jakubek, Włodek Pawlik, Wojciech Pilichowski, Piotr Baron, Urszula Dudziak, Brad Terry, Freddy Cole i Hans Hartmann oraz zespoły: Beale Street Band, Blues Fellows, Vistula River Brass Band.

 

W 2019 roku wydana została, poświęcona działalność Akademii, książka Andrzeja Białkowskiego i Wojciecha J. Buszta pt. „Jedzie Pan Jazz” (Wydawnictwo Naukowe Katedra).