MAŁA AKADEMIA JAZZU

MAŁA AKADEMIA JAZZU – pierwsze w naszym kraju, udane przedsięwzięcie edukacyjne, mające na celu popularyzację jazzu, adresowane do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Akademia powstała w 1985 roku z inicjatywy Hanny Wituckiej, ówczesnej dyrektor Biura Oddziału Północnego Polskiego PSJ w Sopocie, a jej pomysłodawcą i koordynatorem był Zdzisław Dencikowski. Wykładowcami Akademii, która swymi działaniami obejmowała województwa gdańskie, bydgoskie, szczecińskie, elbląskie oraz gorzowskie, byli m.in.: Jan Ptaszyn Wróblewski, Henryk Majewski, Tomasz Szukalski, Janusz Szprot, Krzysztof Ścierański, Piotr Baron, Jarosław Śmietana, Piotr Lemański, Leszek Dranicki, Jacek Pelc, Zbigniew Lewandowski, Artur Dutkiewicz. Po czterech latach, w wyniku transformacji gospodarczo-politycznych aktywność Akademii zaczęła zanikać, a w efekcie ostała się ona jedynie w Gorzowie Wielkopolskim za sprawą Bogusława Dziekańskiego, prezesa Jazz Clubu „Pod Filarami” – pierwsze audycje odbyły się tam w 1986 roku.

W ciągu tych wszystkich lat program Akademii ewoluował i dzisiaj obejmuje 2-letni cykl edukacyjny, w ramach którego co roku odbywa się średnio ok. 240 audycji, w których uczestniczy od 1700 do 2400 słuchaczy. Absolwenci cyklu otrzymują „Dyplom Jazz-fana”. Jednym z nich jest Adam Bałdych, który obecnie jest jej wykładowcą. Grono pedagogiczne tworzą obecnie także: Leszek Dranicki (ma najdłuższy staż), Marek Kazana, Piotr Lemański, Zbigniew Lewandowski, Krzysztof Puma Piasecki, Dominik Rosłon, Grzegorz Turczyński, Adam Wendt, a w międzyczasie wspierali ich też m.in. Bernard Maseli, Zbigniew Jakubek, Włodek Pawlik, Wojciech Pilichowski, Piotr Baron, Urszula Dudziak, Brad Terry, Freddy Cole i Hans Hartmann, Urszula Dudziak oraz zespoły: Beale Street Band, Blues Fellows, Vistula River Brass Band. Absolwenci Akademii stworzyli Gorzowską Scenę Jazzową, w której aktywnie uczestniczą, m.in. Adam Bałdych, Przemek Raminiak, Michał Wróblewski, Dawid Troczewski, Grzegorz Turczyński, Bartek Pernal, Tomek Żyrmont, Mariusz Smoliński, Michał Maculewicz, Krzysztof Kwiatkowski, Marek Konarski.

W 2019 roku wydana została, poświęcona działalność Akademii, książka Andrzeja Białkowskiego i Wojciecha J. Buszta pt. „Jedzie Pan Jazz” (Wydawnictwo Naukowe Katedra).

http://www.jazzfilary.pl/index.php?mod=tc&cID=69