KAWIARET – Sopot

Kawiaret (Sopot, ul. Boh. Monte Cassino 53) – funkcjonująca od połowy lat 90. do 31 października 2001 roku, kultowa kawiarnia i czytelnia, w której jazz zajmował niepoślednie miejsce. Początkowo, przez krótki czas, lokal ten funkcjonował pn. Akwarium – Galeria Jazz Cafe, po czym przyjął nazwę Kawiaret. Lokal ten był on spółką cywilno-prawną, którą tworzyli: Joanna Pitula i Jarosław Polański.

 

Wcześniej, w tym parterowym, drewnianym pawilonie, funkcjonowała drogeria oraz garmażeria, w której serwowano również gorące flaki i fasolkę po bretońsku. Później, na początku lat 90., powstał w tym miejscu prywatny sklep jubilerski, który przetrwał 3 lata, a następnie uruchomiono tam czytelnię prasy, nad którą pieczę sprawował pobliski Klub Międzynarodowej Prasy i Książki (KMPiK).

 

Kiedy odbył się tam pierwszy koncert jazzowy trudno ustalić, ale już w 1996 roku, w podczas pierwszego Sopot Molo Jazz Festival, wystąpił tam, dwukrotnie, Jan Ptaszyn Wróblewski z zespołem (1996 i ‘98). Grali tam również: Helmut Nadolski z Januszem Hajdunem oraz formacja Ludzie (1997) i Zbigniew Namysłowski Quartet (1998). Prawdopodobnie wcześniej odbył się tam również cykl koncertów pt. Akwarium Jazz Nights (4.07-28.08.199?). Poza tym występowali tam na pewno: Ewa Bem z Ptaszynem Wróblewskim (1997), Leszek Możdżer (1998) oraz Sopot Hamburg Jazz Quintet (Maciej Sikała, Tadeusz Jakubowski, Dirk Bleese, Olaf Casimir i Tomasz Sowiński (8.06.2001). Miała tam też również, na pewno, wystawa fotograficzna „Jazz w Lesie”, Jerzego Bartkowskiego (18.09.1999).

 

Na wieść o zamknięciu Kawiaretu w mediach społecznościowych pisano m.in.: – „Sopot bez Kawiaretu już nie będzie tym samym Sopotem”.

 

W 2002 roku pawilon, w którym mieścił się Kawiaret oraz trzy okoliczne kamienice (ul. Haffnera 10, 12 i 12a) zostały wyburzone, a w ich miejscu pobudowano kompleks handlowo-biurowy, znany dziś jako Krzywym Domek.

 

Po likwidacji Kawiaretu, w kilkanaście miesięcy później, nieopodal (ul. Puławskiego 15) postał lokal o podobnym charakterze, noszący nazwę Kawiareton, który działał w Sopocie do 2007 roku.