JAZZOWISKO TRÓJMIASTA

Monumentalne dzieło pióra Stanisława Danielewicza dokumentujące historię trójmiejskiego jazzu w latach 1945 – 2013. Składa się ono z dwóch woluminów. Pierwszy nosi podtytuł „Historia jazzu w Gdańsku, Gdyni i Sopocie 1945-2010” liczy 768 stron i wydane zostało w 2011 roku przez Polskie Wydawnictwo Muzyczne – PWM Edition. Drugi mający podtytuł „Czwarta Zmiana” liczy 372 strony i wydany został w 2014 roku przez Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.