JAZZ Z POMORZA

JAZZ Z POMORZA – projekt zainicjowany w 2010 roku przez Waldemara Rudzieckiego (Stowarzyszenie For Baltic), którego celem było nadanie nowego wymiaru zjawisku, jakim od dziesięcioleci było (i jest nadal) środowisko jazzowe na Wybrzeżu, ale nie tylko Gdańskim.

 

Pierwszym krokiem ku temu, było uruchomienie w 2011 roku wielopoziomowej strony internetowej, o w/w nazwie, promującej tutejszych muzyków, ich dokonania, koncerty, festiwale, ale też miejsca, w których jazz był stale grany.

 

Nieco później Stowarzyszenie sfinansowało eleganckie, emaliowane szyldy, którymi miały być wyróżniane lokale i klubu, w których grywano jazz.

 

Projekt sczezł gdy w 2018 roku jego pomysłodawca wyprowadził się z Trójmiasta.