JAZZ – miesięcznik

JAZZ – pierwszy w obozie Krajów Demokracji Ludowej (Europa Wschodnia) miesięcznik poświęcony muzyce jazzowej, a z czasem również big-beatowi. Jego pierwsze dwa numery wydano w styczniu 1956 roku jako tzw. jednodniówkę (styczeń i lipiec), a kolejne, aż do stycznia 1980 roku, ukazywały się już jako Miesięcznik Ilustrowany – Jazz, po czym zmieniono winietę na Magazyn Muzyczny – Jazz”, a następnie na pół roku zaniechano jego wydawania (stan wojenny). W styczniu 1984 roku periodyk przekształcony został w kolorowy magazyn muzyczny dla młodzieży, a zaraz potem z tytułu usunięto termin Jazz. W tej formie wydawano je do października 1991 roku.

Pierwotnie Jazz miał charakter biuletynu powiązanego merytorycznie z działaniami Klubu Muzyki Mechanicznie, po czym stopniowo poszerzał spectrum swych publikacji – aktualne informacje z kraju i ze świata, wywiady, recenzje z koncertów, festiwali i płyt, sylwetki gwiazd i muzycznych talentów, ale też małe formy literackie, wiersze, eseje na temat malarstwa, fotografii, teatru i filmu, a nawet nuty. W kwietniu 1961 roku opublikowano wyniki ankiety „Jazz na szczycie”, a od połowy tej dekady rubrykę poszerzoną do  wkładki  pt. Rytm i Piosenka, poświęconej muzyce beatowej.

Redakcja pierwotnie mieściła się w Gdańsku, przy ul. Garncarskiej 18/20 (Rudy Kot), po czym w październiku 1957 roku przeniosła się do Klubu Studentów Wybrzeża „Żak” przy ul. Wały Jagiellońskie 1. W sumie wydanych tu zostało 76 numerów pisma, którego redakcję, w styczniu 1963 roku przeniesiono do Warszawy.

Miesięcznik Jazz powstał dzięki staraniom: Jana Sitkowskiego, Franciszka Lipowicza, Jana Haby oraz Józefa Balceraka, który pełnił funkcję redaktora naczelnego do lipca 1977 roku. Jego następcą był Janusz Mechanisz (1977-80), Marian Butrym (1980-88) i gdańszczanin, Wojciech S. Kaczorowski (1988-91). W gdańskim okresie z redakcją współpracowali m.in. Stefan Kisielewski, Andrzej Kurylewicz, Lech Terpiłowski, Jerzy Radliński, Adam Sławiński, Mateusz Święcicki, Andrzej Trzaskowski, Leopold Tyrmand, Franciszek Walicki, Roman Waschko, a także Janusz Christa, Zygmunt Grabowiecki, Jerzy Skarżyński i Feliks Topolski.