1965 – I MIĘDZYNARODOWA WYSTAWA KOPERT JAZZOWYCH

I MIĘDZYNARODOWA WYSTAWA KOPERT PŁYT JAZZOWYCH – pionierska, na skalę światową, wystawa, której wernisaż miał miejsce 10 października 1965 roku w EL Klubie Jazzu Tradycyjnego w Elblągu – jej przygotowanie trwało blisko dwa lata. Pomysłodawcą i realizatorem tego projektu był Stanisław Cejrowski, który potrafił w tych niełatwych czasach, zaangażować do współpracy zarówno Polską Federację Jazzową (p. PSJ), redakcję miesięcznika „Jazz”, Polskie Nagrania, Centralę Handlu Zagranicznego „Ars Polona”, ale też czeską wytwórnie płytową Melodia oraz redakcję miesięcznika „Down Beat” oraz kierownictwo New Orleans Jazz Museum.

 

Nim do tego wszystkiego doszło wydrukowano anglojęzyczny prospekt (4.000 egz.) promujący zarówno polski jazz, jak i to przedsięwzięcie. Wydawnictwo to rozesłano do jazzowych wydawnictw, redakcji i rozgłośni radiowych na całym niemal świecie. W efekcie udało się ściągnąć na wystawę 232 koperty płytowe i plakaty reklamowe wysłane przez 26 renomowanych wytwórni z 10 państw – m.in. Atlantic, Blue Note, Brunswick, Columbia, Coral, EMI, Limelight, Mercury, Metronome, M.G.M, Odeon, Philips, Polydor, Sonet, United Artists i Verve) z 10 państw.

 

Wystawę podzielono na cztery działy: „Jazz tradycyjny” (1917-26); „Jazz Klasyczny” (1927-45); „Jazz Nowoczesny” (1945-65) oraz „Inne gatunki”, w tym: dixieland, blues i rhythm & blues. Celem tego oryginalnego przedsięwzięcia było porównanie, w międzynarodowej skali, walorów artystycznych i promocyjnych okładek płyt jazzowych, ale też zastąpienie nieestetycznych kopert królujących wtedy w Polsce.

 

W miesiąc później wystawę tę zamieniono na retrospektywną prezentacją koncertowych plakatów oraz periodyków jazzowych z lat 1945-65. W tym samym czasie tę pierwszą wystawę przeniesiono do foyer Filharmonii Narodowe w Warszawie w ramach VIII edycji festiwalu „Jazz Jamboree” (4-7.12.1965). W styczniu 1966 roku, z inicjatywy Lubomíra Dorüžki (redaktor naczelny czeskiego pisma „Melodie”) zaprezentowano w Pradze, a później na Międzynarodowych Targach Książki w Warszawie (05.1966) i Tallinie (1967).

 

Wystawę przygotował oraz oprawę plastyczną przygotował Gerard Kwiatkowki (Jürgen Blum).