GERSEN JAZZ GROUP

GERSEN JAZZ GROUP – zespół grający jazz nowoczesny, funkcjonujący na przełomie lat 50. i 60., którego liderem był pianista Zbigniew Gersen, występował również jako Zbigniew Wilk. Formacja ta  akompaniowała aktorom kabaretu To Tu (Radosława Kozicka) oraz wokalistom (Marek Tarnowski, Janusz Godlewski i Andrzej Szmilichowski (Jordan). Grali w niej również: trębacz Maciej Kossowski, kontrabasista Wiesław Damięcki  i perkusista Ryszard Koziatko (Żuk).  

Zbigniew Gersen był pianistą w grupie Rhythm and Blues, pierwszym polskim zespole grającym oficjalnie rock’n’rolla (1959), a później kierownikiem muzycznym Czerwono-Czarnych (1960-61), w którego składzie (poza Kozicką i Kossowskim) znaleźli się wszyscy instrumentaliści jego jazzowej formacji. Ujmując rzecz inaczej, pierwszy skład Czerwono-Czarnych to Gersen Jazz Group plus gitarzysta Wiesław Bernolak.