GDAŃSKA SZKOŁA JAZZU i ROZRYWKI – Gdańsk

Gdańska Szkoła Jazzu i Rozrywki (Gdańsk, ul. Słowackiego 101) – II stopnia w Ewidencji Niepublicznych Szkół Artystycznych, prowadzonej przez Ministra Kultury i Sztuki zarejestrowana została 6 października 1998 roku, a działalność rozpoczęła 1 września roku następnego.

W szkole utworzono na następujące klasy: kompozycji i aranżacji, instrumentalna (saksofon, klarnet, trąbka, puzon, fortepian, gitara, kontrabas, perkusja oraz wibrafon) oraz wokalną. Uczniów obowiązywała również nauka szeregu przedmiotów teoretycznych oraz gry na fortepianie.  Szkoła przetrwała cztery lata. Jej założycielem był Jan Konop, a dyrektorem ds. dydaktycznych Jerzy Partyka. Wśród wykładowców znaleźli się m.in.

Adam Czerwiński, Anna Domżalska, Przemek Dyakowski, Maciej Grzywacz, Robert Jakubiec, Jan Konop, Leszek Kułakowski, Bernard Maseli, Jerzy Partyka, Marzena Prochacka i Krystyna Prońko, Adam Wendt.