DOMINIK JAZZ QUARTET

DOMINIK JAZZ QUARTET – zespół poetycko-jazzujący, założony jesienią 1995 roku przez uczniów Liceum Muzycznego (ale nie tylko) w Elblągu. Tworzyli go:  Dominik Bukowski (p); Bartosz Jarosz (bs);  Adam Żuchowski (db) i Michał Kowalczyk (dr) oraz gościnnie, Anna Fiedeń (viol). Grali  zarówno kompozycje Dominika Bukowskiego, standardy jazzowe, ale też tworzyli dźwiękowe tło dla utworów poetyckich Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, które deklamowała Anna Kenig.

 

Kwartet funkcjonował przez nieco ponad rok i dwukrotnie brał udział w elbląskich Zaduszkach Jazzowych (1995 i 96)

 

Na podstawie „Elbląskiej Encyklopedii Muzycznej” Krzysztofa Bidzińskiego.