Delbowska Urszula

Urszula Delbowska – Urszula Delbowska-Kitowska (1952 w Elblągu) – wokalistka, animatorka, publicystka i pedagog. Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej (wychowanie Muzyczne) w Bydgoszczy. W latach 70. I 80. śpiewała jazz w trójmiejskich klubach, współpracując m.in. z Józefem Eliaszem. W 1977 roku otrzymała wyróżnienie na Międzynarodowym Festiwalu Wokalistów Jazzowych w Lublinie, a w trzy lata później na legendarnym II Muzyczny Camping w Lubaniu. W latach 1982-92 była pracownikiem trójmiejskiego oddziału Północnego Polskiego Stowarzyszenia Jazzowego. Prowadziła tam Archiwum Standardów Jazzowych – Jazz Box oraz biuletyn kolekcjonerów pt. Giełda Jazzu (wespół z Andrzejem Tersą, Januszem Zagórskim, Andrzejem Morawskim, Wojciechem Mendelakiem), który ukazywał się w latach 1987-90 – 27 numerów. Następnie, aż do emerytury, uczyła muzyki w różnych typach szkół.