Binasiewicz Jacek

Jacek Binasiewicz Binolt (197.. ……..) – perkusista. Studiował w Akademii Muzycznej w Gdańsku, grając w tamtejszym big-bandzie prowadzonym przez Leszka Kułakowskiego (2011-13). Wcześniej, a latach 1990-93 grał w zespołach Golden Life (CD: „Midnight Flowers”,  „Efil Ned Log”), Tilt (1993-95) oraz Essa.