BALTIC JAZZ BAND

BALTIC JAZZ BAND – zespół dixielandowy założony w 1976 roku na zamówienie Andrzeja Cybulskiego, ówczesnego dyrektora Bałtyckiej Agencji Artystycznej, który działał przez trzy lata. Obsługiwał on większość ludycznych imprez organizowanych przez BART, ale też grywał koncerty w klubach studenckich. W jego skład weszli muzycy grający na co dzień w zespole umownie nazywanym Directory Big Combo oraz Dekathlon Jazz Band. Zespół tworzyli: Edward Kolczyński (tp), Zbigniew Kędzierski (cl), Stanisław Suchecki (tb), Ryszard Olejnik (p), Krzysztof Żybort (bj, voc), Mirosław Ćwieczkowski (db), Eugeniusz Trębski (dr). W okresie późniejszym w zespole grali: Wiesław Eyssmont (tp, tb); Kazimierz Ścibek i Ryszard Ratajczak (tp), Robert Nagler (tb), Marek Szyszkiewicz (bg), Marek Szarak Ząbek (dr).